All articles about Gabinet okulistyczny

gabinet okulistyczny

Kilka ważnych informacji na temat zeza, jakie są przyczyny jego powstawania i jak można je leczyć.

Mając prawidłowy wzrok obie gałki w oczach będą podążać dokładnie w tym samym kierunku. Steruje tym zaawansowany mechanizm mięśni odpowiedzialnych za ruchy gałki. Jeśli z jakiś powodów mięśnie te ulegną osłabieniu lub coś się z nimi stanie, to może się pojawić problem z jednoczesną koncentracją wzroku na jakimś przedmiocie. Zewnętrznym rezultatem czegoś takiego będzie uciekanie jednego lub obu oczu na boki, czyli popularny zez. Przyczyn tej choroby jest parę, pojawia się ona przeważnie u małych dzieci, lecz także dorośli mogą z powodu jakiś przyczyn na nią zachorować.

Continue reading Kilka ważnych informacji na temat zeza, jakie są przyczyny jego powstawania i jak można je leczyć.