Każdy szpital powinien realizować bardzo restrykcyjne zasady, jeśli chodzi o posiadany i konserwowany sprzęt przeznaczenia medycznego. W znacznym stopniu gdyż to od niego często zależy zdrowie pacjenta na równi z umiejętnościami lekarzy. Sprzęt medyczny podzielić można na trzy grupy. Pierwszym z nich są urządzenia do rozpoznawania stanu pacjentów, drugim do kontrolowania stanu zdrowia, a trzecim jest sprzęt typowo do uzdrawiania.

defibrylator

Autor: Bernhard Wintersperger
Źródło: http://www.flickr.com
Do sprzętu medycznego uwzględnić można także oprogramowanie, które jest potrzebne do użytkowania różnych urządzeń medycznych. Wszystkie one muszą mieć odpowiednie oznakowanie i zakwalifikować się do użytku. Każdy udostępniany do użytku produkt powinien mieć przykładowo znak jakości CE.

Defibrylatory to produkt medyczny, który przynależy do partii ratujących życie i zdrowie człowieka. Fundamentem jego działania jest prąd stały, który oddziałuje na serce pacjenta. Defibrylator działa tak, że przewodzi prąd, który ma za zadanie przywrócić regularną pracę serca. To urządzenie medyczne dzieli się na jedno i dwufazowe. Jego budowa to dwie elektrodyoraz jednostka centralna. Oprócz podstawowej roli przywracania regularnego rytmu pracy serca, defibrylatory posiadają inne działania i określane są wtedy narzędziem wielozadaniowym . Przykładowo są to pomiar EKG, kontrolowanie temperatury ciała i ciśnienia tętniczego. Na rynku pojawiają się także defibrylatory samoobsługowe, które mogą być stosowane przez każdego w nadzwyczajnych okolicznościach. Więcej na .

Na rynku spotkać można wielki wybór sprzętu medycznego. Producenci rywalizują w wymyślaniu unikatowych udogodnień i innowacji, które będą pomagać lekarzom i pielęgniarkom w ratowaniu życia pacjentów. Jednym z podstawowych medycznych sprzętów są lampy medyczne (przykłady produktów), które niezwykle pomagają w opiece nad chorymi w szpitalach, ośrodkach zdrowia, czy prywatnych praktykach. Do podstawowych wersji lamp należą między innymi lampy operacyjne, endoskopowe, bakteriobójcze, antydepresyjne oraz znaczna ilość innych. Podaż jest bardzo bogata, producentów lamp medycznych jest sporo. Decydując się na szczególny model trzeba mieć wiedzę, do czego ona służy i w jakich warunkach i do jakich zadań będzie stosowana.