Hospicjum jest to placówka działająca w celu wsparcia chorych w terminalnych etapach ich choroby. Hospicja rozlokowane są w całym kraju, toteż niezależnie od miejsca, w którym pożądane jest hospicjum, Śląsk i inne obszary kraju proponują pierwszorzędne instytucje zapewniające wsparcie oraz opiekę nad chorymi. Wyróżnia się hospicja stacjonarne oraz domowe. Czym się różnią?

W pierwszej kolejności hospicja stacjonarne wymagają stałego zakwaterowania pacjenta w placówce hospicyjnej. Nie jest to szpital, jednak pracują tutaj

Opieka paliatywna w szpitalu a hospicjum domowym

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

fachowi doktorzy, pielęgniarki, rehabilitanci, psychologowie oraz duchowni, którzy starają się wspierać chorych emocjonalnie. Hospicjum jest w zasadzie domem, w którym chorzy przeważnie zostają do końca swoich dni. Stacjonarne placówki przeznaczone są dla osób, które są osamotnione, ich rodzina jest daleko i nie jest w stanie opiekować się nimi bądź opieka w domu nie jest dostateczna.

Jeżeli ukazywana w tym materiale problematyka to Twój konik – wyraź opinię na jej temat. Twój komentarz z pewnością dla redaktora się liczy.

Bliscy jednak powinni nieprzerwanie uczestniczyć w opiece chorego, odwiedzać go i dawać mu wsparcie, którego tak potrzebuje – czasem wystarczy przytrzymać kogoś za rękę bądź dać mu dobre słowo.

Hospicja domowe to możliwość opieki nad pacjentem w domu: hospicjum Katowice. Codziennie przychodzi do niego zespół hospicyjny składający się z lekarza, pielęgniarek, fizjoterapeuty i psychologa. Mogą oni przychodzić o każdej porze dnia i nocy w zależności od wymogów chorego. Zespół hospicyjny ma za zadanie także przekazać należytą wiedzę i wskazówki najbliższym chorego, by wiedzieli, w jaki sposób się nim zajmować. Dodatkowo pomaga w otrzymaniu niezbędnych świadczeń oraz zapewnia dostęp do urządzeń, które są wymagane do komfortowej opieki. Dom to najdogodniejsze miejsce dla chorego, ponieważ może być on tu cały czas z najbliższymi i nie musi zmieniać środowiska na tygodnie czy miesiące swojego życia. Jeżeli jednak stan chorego się pogarsza, trzeba go poddać hospitalizacji – czasami opieka w domu staje się po prostu niewystarczająca. Wyróżnia się także oddziały dziennego pobytu, lecz nie są one tak popularne, ponieważ hamują je nie zawsze korzystne kontrakty z NFZ. Muszą być finansowane z dodatkowych źródeł, a zajęcia dla chorych trwają tylko zazwyczaj ok. 6 godzin w ciągu dnia.