Genetyka jest jedną z gałęzi medycyny, aktualnie niezwykle potrzebną. Zajmuje się bowiem między innymi tematyką chorób genetycznych, które występują dość często. Im więcej zaś czasu poświęca się na zgłębianie tego rodzaju kwestii, tym większa jest szansa na zapobieganie i stworzenie odpowiednich terapii dla ludzi z chorobami genetycznymi. Genetyka zajmuje się również określaniem cech dziedzicznych takich jak przykładowo elementy wyglądu. Z tego powodu na przykład do poradni genetycznych zgłaszają się ludzie chcący określić tożsamość ojca dziecka, takie testy są bowiem w poradniach przeprowadzane.

genetyk

Autor: IRRI Photos
Źródło: http://www.flickr.com
Zainteresowanie czynnościami tego typu poradni jest bardzo duże. Świadczy o tym duża częstotliwość wyszukiwania w Internecie haseł takich jak na przykład „poradnia genetyczna Kielce” – .

Schorzenia genetyczneZdecydowana większość wad wrodzonych u noworodków ma charakter genetyczny. Oznacza to, że konkretne elementy, które spowodowały schorzenie dziecko odziedziczyło po rodzicach. Nierzadko bywa również, że choroby dziedziczone są po przodkach wyłącznie w linii męskiej lub żeńskiej. Generalnie pojawianie się chorób genetycznych zależy od różnych aspektów. Nierzadko podawany jest przykład zespołu Downa, gdyż niebezpieczeństwo urodzenia dziecka z tą wadą rośnie wraz z wiekiem kobiety. Jest to zarazem jedna z częściej powtarzających się chorób genetycznych. Oprócz tego często słyszy się opinię, że dzieci rodziców spokrewnionych ze sobą mają spore szanse na urodzenie się z chorobami genetycznymi. Oprócz tego sporo chorób tego rodzaju wywołuje wysoką śmiertelność noworodków, rodzenie się dzieci ze zniekształconą głową i kończynami, jak również częstsze poronienia.

Badania genetyczne
Poziom współczesnej medycyny daje duże możliwości pod względem zapobiegania niektórym chorobom, włącznie z genetycznymi. Przeprowadza się profesjonalne badania mające określić, jak duże jest ryzyko występowania konkretnych schorzeń u dzieci konkretnych rodziców – . Najczęściej jednak takie badania przeprowadza się na własny koszt, a bywają to ceny rzędu kilku tysięcy złotych. Możliwe są także przykładowo badania materiału z poronienia, które pozwalają na określenie przyczyny tego stanu i zapobieganie mu w przyszłości.